Per què es bo ser membre de l’AFA?

L’educació dels nostres infants no es limita a l’horari lectiu. I l’escola també la formem totes les famílies pel que la nostra implicació és fonamental. Sabem que us importa l’educació dels vostres fills i filles i per això us proposem que formeu part de l’AFA. L’educació és una tasca de tots.

Per què és necessària l’AFA?

 • Direcció, mestres, monitors i famílies de l’AFA treballem junts perquè els nens i nenes gaudeixin d’una escola de qualitat en tots els àmbits.
 • L’AFA fa possible l’existència d’uns serveis, a vegades indispensables, per a les famílies com el servei de menjador, espai migdia, extraescolars o acollides.

Per què és important que tots i totes ens impliquem?

 • Perquè podreu prendre part en les activitats del centre i de la comunitat educativa.
 • Perquè és positiu que entre tots i totes vetllem per la qualitat de l’educació dels nostres infants.
 • Perquè podreu conèixer i compartir amb altres pares i mares inquietuds i propostes, i també ajudar-vos mútuament.
 • Perquè podreu conèixer i entendre com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa.

De quines maneres hi podeu participar?

 • Fent-vos socis/es per participar i gaudir de les iniciatives de l’AFA.
 • Formant part d’una comissió puntualment o de forma regular.
 • Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares/pares voluntaris.
 • Assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal d’informar les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o debatre temes d’interès en l’educació dels infants.

Ser soci de l’AFA permet…

 • Els socis de l’AFA gaudim d’uns preus més econòmics a totes les activitats que gestionem.
 • Estar informat de tot el que envolta l’escola com per exemple, les novetats i de les decisions que pren el Consell Escolar.
 • Formar part d’un col·lectiu en què hi participem altres famílies amb les quals compartim interessos i inquietuds.
 • Participar a les festes i activitats organitzades al llarg del curs escolar.
 • I tenir dret a vot en aquelles decisions en què l’AFA pot incidir: activitats extraescolars, menjador, casals, festes, tallers i sortides, aportacions materials a l’escola, decisions de l’escola on es demani el parer dels pares…
 • Comptar amb representants que fan la funció d’intermediació entre les famílies i la junta directiva del centre.

Informacions d'interès