Eleccions al consell escolar

Segurament heu rebut aquests dies un correu electrònic de l’escola explicant que properament tindran lloc les eleccions al consell escolar. Aquí el teniu en pdf: CIR 06. Eleccions – renovació del Consell Escolar-2

Les famílies estem representades de dos maneres en aquest consell. Per una part, una representant de l’AFA que en el nostre cas, és l’Anna, la presidenta i per 3 persones més que surten escollides a les eleccions.

En aquestes eleccions, les famílies podem participar:

– Presentant-nos com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar.
– Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius.

A la cartellera de l’entrada principal s’exposarà el calendari i el cens. Caldrà que comproveu que les vostres dades són correctes. Formen part del cens electoral i, per tant, poden presentar la seva candidatura, tots els pares, les mares i els tutors legals dels nens i nenes matriculats a l’escola.
El pare o la mare que vulgui presentar-se a l’elecció hauria d’informar a la resta de les famílies sobre el motiu o motius pels quals es presenta, de quin nen/a és pare o mare i el nom de la classe on van els seus fills/es.
• A la cartellera de l’entrada principal l’escola proporciona un espai on podreu donar-vos a conèixer.
• Caldrà que lliureu la vostra candidatura a la direcció de l’escola.

Per què és important que les famílies participem en el consell escolar?
Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares i mares en les eleccions al consell escolar és tan important.
Per això us animem a que presenteu la vostra candidatura!

Les famílies tenim el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre on estudien els nostres infants. L’èxit educatiu dels nostres fills i filles també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-nos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament incideix en el seu desenvolupament i creixement personal.

També és la manera de fer arribar la nostra veu en temes que ens poden preocupar, com activitats extraescolars o quina és l’alimentació que han de rebre en el menjador escolar.

Què vol dir ser representant dels pares i mares al consell escolar?

Les mares i pares representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.
La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.

L’escola l’hem de fer entre tots i totes.

Informacions d'interès