Per què pagar la quota de l’AFA?

L’educació dels nostres infants no es limita a l’horari lectiu. I l’escola també la formem totes les famílies pel que la nostra implicació és fonamental. Sabem que us importa l’educació dels vostres fills i filles i per això és important que formeu part de l’AFA.

♦ Per què és necessària l’AFA (Associació de Famílies)?

L’AFA entre d’altres moltes coses, fa possible l’existència d’uns serveis, a vegades indispensables, per a les famílies com el servei de menjador, espai migdia, extraescolars, casals o acollides.

Per què haig de pagar la quota de soci de l’AFA si ja pago els serveis que utilitzo?

L’AFA no és una empresa, és una associació sense ànim de lucre formada per totes les famílies sòcies. Per això, el preu dels serveis és estrictament el que costen, sense cap increment addicional. Però per poder sostindre l’estructura es necessiten una sèrie de coses que també cal pagar com la secretaria, la gestoria, festes, despeses imprevistes, etc. Aquesta és la quota anual de soci (com a tota associació), que en el cas de la nostra AFA són 70 euros dividits en 25, 25 i 20 euros en tres terminis: novembre, febrer i abril per tal que sigui més fàcil de pagar. L’organització d’aquesta associació amb la gestió de tots aquests serveis recau sobre la Junta i les Comissions que estan formades per mares i pares de famílies de l’escola que treballen de forma totalment altruista, sense cobrar res utilitzant el seu temps lliure.

Podria ser de una altra manera?

Si. De fet, en cursos anteriors es va portar a debat a les assemblees. Es pot externalitzar tot el servei i que ho porti una empresa privada. Es van demanar diferents pressupostos i sortia més car, ja que evidentment, l’empresa vol obtindre un benefici del servei que dona, no com les associacions. Com tot, pot tenir avantatges i inconvenients, però també es perdria bona part del control i poder de decisió de les famílies en la gestió dels serveis. En gestionar-los nosaltres directament, tots podem opinar i debatre qualsevol aspecte a les assemblees.

Puc fer ús dels serveis sense pagar la quota de soci?

Si, però llavors no seràs membre de l’Associcació de Famílíes. Per aquesta raó no podràs participar en les activitats per a socis, ni a les assemblees i per tant, no tindràs poder de decisió sobre els aspectes relatius als serveis que contractis. També has de tenir en compte que pagaràs més per aquests serveis i que si les famílies no paguen la quota de soci la estructura de l’AFA no seria possible i tots sortiríem perdent.  Per últim, has de tenir en compte que moltes persones estan treballant de manera voluntària i gratuïta a la Junta i a les Comissions per tal que totes les coses puguin funcionar, per exemple, aquests serveis dels que en fa ús el teu fill o filla.

♦ I si tinc dificultats econòmiques?

Som una associació de famílies i el primer que volem és el benestar dels infants de l’escola. Si alguna família està passant per problemes econòmics, cal que es posi en contacte amb l’AFA sense cap recança. Ens pot passar a tots i es pot parlar de com trobar una solució si és possible.

De quines maneres es pot participar?

Fent-vos socis/es per participar i gaudir de les iniciatives de l’AFA.

♥ Formant part d’una comissió puntualment o de forma regular.

♥ Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares/pares voluntaris.

♥ Assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal d’informar les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o debatre temes d’interès en l’educació dels infants.

♦ Què ens aporta l’AFA?

♥ Els socis de l’AFA gaudim d’uns preus més econòmics a totes les activitats que gestionem.

Estar informat de tot el que envolta l’escola com per exemple, les novetats i de les decisions que pren el Consell Escolar.

♥ Formar part d’un col·lectiu en què hi participem altres famílies amb les quals compartim interessos i inquietuds.

Participar a les festes i activitats organitzades al llarg del curs escolar.

♥ Tenir dret a vot en aquelles decisions en què l’AFA pot incidir: activitats extraescolars, menjador, casals, festes, tallers i sortides, aportacions materials a l’escola, decisions de l’escola on es demani el parer dels pares…

♥ Comptar amb representants que fan la funció d’intermediació entre les famílies i la junta directiva del centre. 

 

Informacions d'interès