Acollida per famílies nouvingudes

Sovint, en alguna classe de la nostra escola, arriba un infant que fa poc temps que hi viu a Catalunya. En aquests casos, pot ser que l’infant i la seva família tinguin molts problemes per entendre com funciona l’escola i l’AFA degut a raons idiomàtiques o culturals.

Els nens i nenes tenen una ràpida adaptació, ja que passen moltes hores a classe i de seguida agafen els ritmes de l’escola, però els adults poden quedar despenjats d’aquesta integració. Per això, a l’AFA hem estat durant molt de temps reflexionant sobre com es pot aconseguir que totes les famílies que formem aquest col·lectiu puguem accedir a tota la informació i als serveis que oferim de manera accessible i entenedora.

Fruit d’aquesta reflexió, del grup de les mares i pares d’enllaç ha sorgit la idea de poder formar una nova comissió que abordés aquest tema, amb la finalitat de crear una mena de protocol d’actuació i explorar eines per integrar a totes les famílies a l’AFA sense barreres idiomàtiques. Tenim la sort de comptar a la nostra escola amb persones d’origens molt diversos i d’una multiculturalitat que ens enriqueix a tots!

Quines idees hem tingut?

– Intentar traduir el tríptic de l’AFA i altres documents a altres idiomes.

– Trobar altres famílies que parlin l’idioma de la família nouvinguda per tal que li pugui fer una mica d’acompanyament en les primeres setmanes i recolçament puntual més endavant. Tant pel que fa als nens i nenes a dintre de l’escola (altres infants que parlin l’idioma) com les mares i pares als altres mares i pares nouvinguts.

Què necessitem?

– Persones que vulguin formar part (permanent o puntual) d’aquesta comissió per ajudar a coordinar aquestes tasques: detectar necessitats (quan arribi una família), redactar el protocol a seguir i organitzar la crida per buscar l’ajuda que es necessiti segons la situació.

– Persones que parlin bé algun idioma estranger i que vulguin ajudar puntualment quan se’ls necessiti com a traductors i consellers donat el cas.

– Persones que pensin que cal fer la nostra AFA encara més accessible i integradora i que vulguin aportar idees per aconseguir-ho.

Com?

Escrivint un correu a info@afacancarabassa.cat

Informacions d'interès