PREPARATS PEL CASAL D’ESTIU 2020: UN ESTIU DE CONTES!

Ja és temps de començar a programar les activitats d’estiu de les nostres criatures, és per això que aquests mesos des de l’AFA i l’equip de monitores i monitors de l’escola han treballat de valent per poder oferir un Casal d’Estiu que cobreixi les necessitats de les famílies de la nostra escola i d’altres escoles amigues.

Aquest any, a conseqüència de la situació d’excepcionalitat que comporta la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, les inscripcions es faran únicament a través d’Internet.
I les sol·licituds d’ajuts econòmics i de monitors de suport per infants amb NEE també es faran telemàticament. Recordeu que l’Ajuntament només beca dos setmanes.

Trobareu tota la informació a la nostra web:

AJUTS ECONÒMICS CASAL D’ESTIU 2020 TCC

MONITORS DE SUPORT PER A LA INCLUSIÓ

DOCUMENT F7 ACTUALITZAT I SIGNAT

Documentació necessària:
– Fotocopia del carnet de la Seguretat Social (CatSalut)
– Fotocopia de la cartilla de vacunació actualitzada, si el/la nen/nena no està vacunat presentar certificat mèdic on consti el seu estat de salut.
– Formulari d’inscripció amb les setmanes i el torn que farà servir
– Omplir i signar: Dades dels infants i autoritzacions Casal d’estiu 2020

Els documents adjunts que cal que vagin signats, es poden enviar excepcionalment degudament omplerts però sense signar amb el compromís de que s’hauràn de signar el primer dia de casal de l’infant pel progenitor o tutor/a legal./Los documentos adjuntos que tienen que ser firmados, se pueden enviar excepcionalmente debidamente rellenados sin firmar con el compromiso de que deberán ser firmados el primer dia de casal del niño/a por el progenitor o tutor/a legal.

Les inscripcions es podran fer en aquest formulari a partir del 25 d’abril.

I recordeu que els socis de l’AFA gaudim de descompte en totes les TARIFES !

Per qualsevol dubte, envieu un correu a:  casaldestiu@afacancarabassa.cat

Casal d'estiu