Darreres notícies del Casal d’estiu

Aquest divendres 15 de maig finalitzen aquelles inscripcions al casal en les quals es vulgui demanar la beca de l’Ajuntament (recordeu que l’Ajuntament només beca dos setmanes).

Si no es demana beca, es podran inscriure fins al 30 de maig, però cal tenir en compte que les places són limitades.

La comissió de Casal d’Estiu està formada per tres mares de l’escola (Laura, Laura i Tina) que de manera totalment voluntària, s’estan encarregant de la coordinació i la gestió de tot el servei. Estan en contacte amb l’equip de monitores i estan tenint en compte totes les directrius i normatives oficials en quant a les indicacions per assegurar la salut dels infants i de les treballadores. Us anirem informant puntualment de totes aquelles informacions rellevants, un cop estiguin contrastades oficialment.

Aquí us fem un breu recordatori del que hem de tenir en compte per la inscripció:

Centre d’interès: els contes tradicionals

Preguntes freqüents: PREGUNTES FREQÜENTS

Sol·licituds d’ajuts econòmicsAJUTS ECONÒMICS CASAL D’ESTIU 2020 TCC

Codi activitat: 070233CAS01

Sol·licituds de monitors de suport per infants amb NEE:

MONITORS DE SUPORT PER A LA INCLUSIÓ

F7-signat i fusionat

Tarifes: Tarifes

Formulari d’inscripció:  formulari 

Documentació necessària:

– Fotocopia del carnet de la Seguretat Social (CatSalut)
– Fotocopia de la cartilla de vacunació actualitzada, si el/la nen/nena no està vacunat presentar certificat mèdic on consti el seu estat de salut.
– Omplir i signar: Dades dels infants i autoritzacions Casal d’estiu 2020

Els documents adjunts que cal que vagin signats, es poden enviar excepcionalment degudament omplerts però sense signar amb el compromís de que s’hauràn de signar el primer dia de casal de l’infant pel progenitor o tutor/a legal./Los documentos adjuntos que tienen que ser firmados, se pueden enviar excepcionalmente debidamente rellenados sin firmar con el compromiso de que deberán ser firmados el primer dia de casal del niño/a por el progenitor o tutor/a legal.

I recordeu que els socis de l’AFA gaudim de descompte en totes les TARIFES !

Per qualsevol dubte, envieu un missatge al whatsapp del grup del casal o un correu a:  casaldestiu@afacancarabassa.cat

 

Casal d'estiuInformacions d'interès