Comunicat sobre les mesures especials per a la contenció del brot de COVID-19 a Barcelona

Com bé sabeu, la Generalitat de Catalunya ha publicat una resolució amb una sèrie de recomanacions i prohibicions per tal de fer front als nous brots que s’estan donant a la ciutat i a l’àrea metropolitana.

En aquest sentit, comunicar-vos que es mantenen els casals d’estiu i campaments, continuant amb les directrius que ja s’estaven duent a terme pel que fa als grups estables de convivència setmanals i mesures de distància i higiene. Per tant, per la setmana que ve, que ja serà la cinquena, tot continua igual.

Ara bé, volem aprofitar per recordar que tant l’entrada com la sortida dels infants es fa esglaonada i per grups per evitar contactes entre els infants i les famílies que no estan al mateix grup de convivència i darrerament hem observat un relaxament en aquest sentit per part de les famílies. Voldríem recordar que cal ser curosos i no quedar-se a la porta a xerrar.

També és clau la informació entre famílies i casal. No podem baixar la guàrdia, cal que cada dia prenguem la temperatura i fem la revisió de símptomes de l’infant, i que si tenim alguna sospita o informació sobre l’infant o sobre el seu entorn familiar que creiem que sigui important, la comuniquem de seguida al casal per tal que es puguin prendre les mesures oportunes.

I per últim volem comentar que per tal que es pugui controlar la pandèmia i per tant el casal pugui continuar, és necessari que entre tots extremem les precaucions. No té sentit fer aquests grups estrictes de convivència i seguir totes les mesures dintre de l’horari del casal i que després les famílies no preguem les mateixes mesures en l’àmbit familiar i social. Apel·lem a la responsabilitat de tots, ja que estem en uns moments molt crítics i no podem relaxar-nos. Per tant, des de la comissió i organització del casal, us demanem que seguiu estrictament totes les indicacions i recomanacions que des de la Generalitat s’han comunicat.

Casal d'estiu