Participa a l’Estudi sobre la Contaminació i la Seguretat als Entorns Escolars.

Bon dia families, 

Si us plau, us demanem que contesteu aquesta enquesta de menys de 5 minuts.

https://pompeufabraeec.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_034qGmmNaMzliSy


L’AFA participa en aquest estudi organitzat per la Revolta Escolar juntament amb l’Universitat de Barcelona i l’Universitat Autònoma de Barcelona sobre la contaminació ambiental i acústica i la seguretat als entorns escolars.

Informacions d'interès