Hem plantat l’escocell!

Moltes gràcies als nens i nenes qui han ajudat avui a plantar l’escocell davant de la porta de l’escola!

Com sabeu la plantada d’escocells aporta beneficis a la ciutat des de tres punts de vista: des d’un punt de vista estètic —els escocells s’omplen de flors durant la primavera i l’estiu—, es crea un reservori de fauna —en aquests espais viuen insectes que completen el seu cicle—, i permet controlar plagues de forma indirecta.

Ara comptem amb tots vosaltres per cuidar d’aquestes plantetes!

Informacions d'interès