INFORMACIÓ GENERAL CASAL D’ESTIU 2023


Casal 2023: Pumpkin i l’aventura de les espècies robades
En Pumpkin ha fet un viatge al voltant del món. S’ha interessat per totes les espècies del planeta. De tot el que ha descobert ha escrit un llibre per explicar-ho a tothom. Ara, aquests estiu està a Barcelona, ens visitarà al casal i quan ens vol llegir la 1a descoberta que ha fet … decepció …li han robat el llibre!
Arribarem a descobrir qui li ha robat el llibre? el trobarem? Sabrem totes les descobertes que ha fet?

Inscripció

Les inscripcions comencen dissabte 15 d’abril de 2023
Es faran des de la web de l’AFA del Torrent de Can Carabassa: Formulari Inscripció
Inscripcions presencial: al despatx de Secretaria del Torrent de Can Carabassa.
Horari: dimarts i dijous de 16:40 a 17:40 h

Dates casal

El Casal de 2023 es portarà a termes durant 5 setmanes.
o Setmana 1: 26 de juny a 30 de juny
o Setmana 2: 3 de juliol a 7 de juliol
o Setmana 3: 10 de juliol al 14 de juliol
o Setmana 4: 17 de juliol al 21 de juliol
o Setmana 5: 24 de juliol al 28 de juliol

Tarifes

(Preu per setmana)


Les inscripcions són per setmanes complertes. Si dels 5 dies un no pot anar, no hi haurà cap descompte.

A tenir en compte
• Casal obert a nens empadronats a Barcelona (Casal Homologat perl’Ajuntament de Barcelona)
• Places disponibles per setmana: 120
• Les places van per ordre d’inscripció
• No es poden guardar places
• Ampliació de setmanes fora del període d’inscripció, subjectes adisponibilitat de places
• Cancel·lació: Fins a 15 dies abans de l’inici del Casal
• Pagaments:
o Socis de l’AFA del Torrent de Can Carabassa: 2 pagaments domiciliats, a inicis de juny i a mitjans de juny
o No Socis de l’AFA del Torrent de Can Carabassa:
▪ Sol·licitud de beca: Un únic pagament un cop s’atorguin les beques
▪ No sol·licitud de beca: Un únic pagament. Data límit: 31 de maig de 2023

• Si hi ha deute amb l’AFA, parlar personalment amb Secretaria
• Reunió informativa online: Dimecres 3 de maig a les 19h15.

Beques


• Indicacions per sol·licitud Beques a través Formulari Oficina Virtual de Tràmits (OVT):
o Es necessari l’IDALU. El teniu disponible en els informes de les qualificacions dels alumnes o buscar en aquest enllaç:
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/tramits/consulta_idalu

o El tràmit s’haurà de fer amb certificat digital (IdCat mòbil o superior, DNI electrònic, etc.)
o Codi activitat: 070233CAS01
o Quan es finalitzi el tràmit, es podrà visualitzar l’esborrany. EL TRÀMIT NO HA FINALITZAT DEL TOT
o Cal clicar al botó a l’angle superior dret on diu “SIGNAR I ENVIAR”

Casal d'estiu