Can Carabassa Respira

Comissió de Sotenibilitat

La comissió de sostenibilitat  té per objectiu proposar, impulsar i coordinar accions concretes per aplicar el concepte de sostenibilitat a nivell de l’escola.

Algunes de les activitats de la comissió:

  • Organització de la participació de l’AFA al moviment de la  “Revolta Escolar” impulsat pel colectiu “Eixample Respira” per demanar mesures concretes de pacificació i de reducció de la contaminació a l’entorn de les escoles.
  • Participació en el manifest unitari signat per més de 50 AFAs.
  • Promoció informació sobre el moviment “Revolta Escolar” i les protestes relacionades: 
  • realització de vídeos informatius amb la veu dels infants de tots els cursos de P3 a 6è.
  • Creació de grup de treball per gestionar la participació de les famílies a aquesta acció.
  • Organització dels talls de carrer bi-mensuals coordinats amb les altres AFA’s participants.
  •  Assistència a assemblees de l’AFA i reunions de la comissió.

Aquesta Comissió està oberta a suggeriments, aportacions, critiques i a rebre nous membres.

per contactar amb la comissió: sostenibilitat@afacancarabassa.cat

La comissió de sostenibilitat Silvia, Clemen, Sandra