Comissió d’igualtat i diversitat de gènere


La missió d’aquesta comissió és treballar per impulsar la incorporació de la perspectiva
d’igualtat i diversitat a l’Escola Torrent de Can Carabassa, atenent a totes les vessants de la
comunitat educativa (professorat, alumnat i famílies), des de la vessant més curricular a la més
festiva.

Els nostres principals objectius són:
· Que l’alumnat rebi una formació basada en la coeducació.
· Que les famílies participin d’una educació basada en la igualtat d’oportunitat i la no
discriminació per raó de sexe i/o orientació sexual.
· Col·laborar amb la direcció i professorat per garantir la formació dels infants i joves del
centre educatiu, en base a la coeducació.
· Establir aliances amb l’entorn de l’escola per contribuir a generar una cultura feminista.

Tens dubtes, ens vols fer arribar algun suggeriment o et vols unir a nosaltres? Escriu-nos!! El
nostre correu electrònic és igualtatidiversitat@afacancarabassa.cat

Les principals tasques d’aquesta comissió són:
● Oferir el nostre suport per a que els i les infants i joves de l’escola es formin en base als
valors de la igualtat i la no discriminació.
● Facilitar recursos i informació en clau de gènere a les famílies.
● Formar a la comunitat educativa per afavorir la igualtat a l’escola i al nostre entorn.
● Organitzar accions commemoratives i reivindicatives a l’entorn de les principals dates
(Dia de la Dona, Dia contra la lgtbifòbia a les escoles, Dia contra la violència de
Gènere).
● Donar suport en l’organització d’activitats i recursos a la resta de comissions per
incorporar la perspectiva de gènere.