Escola de pares i mares

Les principals tasques d’aquest comissió són:

  • Fer recerca dels recursos existents en l’àmbit esmentat
  • Fer la tria dels més adients segons el perfil i interessos de les famílies
  • Coordinar la contractació de les activitats
  • Coordinar l’execució de les activitats pel que fa disponibilitat d’espais, horaris i material necessari
  • Posar a disposició de les mares i dels pares d’un espai on compartir experiències referents a l’educació dels fills/es

Si voleu col·laborar amb aquesta comissió i/o per qualsevol suggeriment, dubte o comentari, podeu adreçar-vos a escolamaresipares@afacancarabassa.cat