Política de privacitat i protecció de dades

Política de privacitat:

En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679 relatiu al tractament de les dades personals de les persones físiques i a la lliure circulació d’aquestes dades, t’informem del següent:

El responsable de les dades facilitades lliurement és l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) de l’escola Torrent de Can Carabassa, amb seu al C. Llobregós 17; 08032 Barcelona, telèfon 934074015 i correu electrònic info@afacancarabassa.cat. Podeu consultar tota la informació relativa de l’entitat a: afacancarabassa.cat

Aquestes dades personals s’incorporaran als fitxers de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Torrent de Can Carabassa únicament per a la finalitat de poder oferir els serveis dins l’escola fora de l’horari lectiu i com a canal de comunicació amb les famílies dels infants usuaris d’aquests serveis.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Tenen dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals de manera correcta i per tant dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.