Qui Som?

L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes), és l’associació voluntària de les famílies de l’escola per tal de fomentar la participació en la vida escolar, gestionar serveis i activitats extraescolars, així com d’organitzar activitats culturals i formatives.

L’AFA organitza els serveis dins l’escola fora de l’horari lectiu. Aquests serveis generalment els gestionem nosaltres mateixos, excepte algun servei que l’encarreguem a empreses externes especialitzades.
La Junta de l’AFA està formada per un/a president/a, un sots-president/a, un/a secretari/a, un/a tresorer/a i tres vocals escollits per l’Assemblea General.

Per tal de garantir la vinculació amb la comunitat educativa, l’AFA té un representant propi en el Consell Escolar.

La feina s’articula a través de comissions, algunes són permanents i d’altres són esporàdiques en funció de les necessitats dels moment.

 

Com puc participar?

 • Fent-te soci/a: Vull fer-me soci de l’AFA
 • Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares/pares voluntaris.
 • De forma regular, assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal d’informar les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o debatre temes d’interès en l’educació dels infants.

Ser soci de l’AFA permet…

 • Estar informat de tot el que envolta l’escola.
 • Poder assistir a les festes i tallers organitzades al llarg del curs escolar.
 • Poder assistir a les sortides que es porten a terme al llarg del curs escolar.
 • Poder fer totes les activitats extraescolars.
 • Col·laborar en alguna de les comissions puntualment o de forma regular.
 • I tenir dret a vot en aquelles decisions en què l’AFA pot incidir: activitats extraescolars, menjador, casals, festes, i sortides, aportacions materials a l’escola, decisions de l’escola on es demani el parer dels pares…
 • Estar assabentat de les novetats que es produeixen a l’escola i de les decisions que pren el Consell Escolar.
 • Comptar amb representants que fan la funció d’intermediació entre les famílies i la junta directiva del centre.
 • Participar de forma gratuïta a les xerrades d’Escola de Famílies que organitza l’associació.
 • Gaudir de descomptes a la majoria dels serveis.

Consulta les nostres respostes a Preguntes Freqüents