C. Llobregós 17; 08032 Barcelona 934074015 info@afacancarabassa.cat

Informacions d'interès

Eleccions al consell escolar

Segurament heu rebut aquests dies un correu electrònic de l’escola explicant que properament tindran lloc les eleccions al consell escolar. Aquí el teniu en pdf: CIR 06. Eleccions – renovació del Consell Escolar-2

Les famílies estem representades de dos maneres en aquest consell. Per una part, una representant de l’AFA que en el nostre cas, és l’Anna, la presidenta i per 3 persones més que surten escollides a les eleccions.

En aquestes eleccions, les famílies podem participar:

– Presentant-nos com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar.
– Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius.

A la cartellera de l’entrada principal s’exposarà el calendari i el cens. Caldrà que comproveu que les vostres dades són correctes. Formen part del cens electoral i, per tant, poden presentar la seva candidatura, tots els pares, les mares i els tutors legals dels nens i nenes matriculats a l’escola.
El pare o la mare que vulgui presentar-se a l’elecció hauria d’informar a la resta de les famílies sobre el motiu o motius pels quals es presenta, de quin nen/a és pare o mare i el nom de la classe on van els seus fills/es.
• A la cartellera de l’entrada principal l’escola proporciona un espai on podreu donar-vos a conèixer.
• Caldrà que lliureu la vostra candidatura a la direcció de l’escola.

Per què és important que les famílies participem en el consell escolar?
Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares i mares en les eleccions al consell escolar és tan important.
Per això us animem a que presenteu la vostra candidatura!

Les famílies tenim el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre on estudien els nostres infants. L’èxit educatiu dels nostres fills i filles també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-nos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament incideix en el seu desenvolupament i creixement personal.

També és la manera de fer arribar la nostra veu en temes que ens poden preocupar, com activitats extraescolars o quina és l’alimentació que han de rebre en el menjador escolar.

Què vol dir ser representant dels pares i mares al consell escolar?

Les mares i pares representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.
La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.

L’escola l’hem de fer entre tots i totes.

Traducció automàtica:

Segueix-nos

Comptador

  • 119.502 Visites