C. Llobregós 17; 08032 Barcelona 934074015 info@afacancarabassa.cat

AFA Escola Torrent de Can Carabassa

Informacions d'interès

Acollida per famílies nouvingudes

Sovint, en alguna classe de la nostra escola, arriba un infant que fa poc temps que hi viu a Catalunya. En aquests casos, pot ser que l’infant i la seva família tinguin molts problemes per entendre com funciona l’escola i l’AFA degut a raons idiomàtiques o culturals.

Els nens i nenes tenen una ràpida adaptació, ja que passen moltes hores a classe i de seguida agafen els ritmes de l’escola, però els adults poden quedar despenjats d’aquesta integració. Per això, a l’AFA hem estat durant molt de temps reflexionant sobre com es pot aconseguir que totes les famílies que formem aquest col·lectiu puguem accedir a tota la informació i als serveis que oferim de manera accessible i entenedora.

Fruit d’aquesta reflexió, del grup de les mares i pares d’enllaç ha sorgit la idea de poder formar una nova comissió que abordés aquest tema, amb la finalitat de crear una mena de protocol d’actuació i explorar eines per integrar a totes les famílies a l’AFA sense barreres idiomàtiques. Tenim la sort de comptar a la nostra escola amb persones d’origens molt diversos i d’una multiculturalitat que ens enriqueix a tots!

Quines idees hem tingut?

– Intentar traduir el tríptic de l’AFA i altres documents a altres idiomes.

– Trobar altres famílies que parlin l’idioma de la família nouvinguda per tal que li pugui fer una mica d’acompanyament en les primeres setmanes i recolçament puntual més endavant. Tant pel que fa als nens i nenes a dintre de l’escola (altres infants que parlin l’idioma) com les mares i pares als altres mares i pares nouvinguts.

Què necessitem?

– Persones que vulguin formar part (permanent o puntual) d’aquesta comissió per ajudar a coordinar aquestes tasques: detectar necessitats (quan arribi una família), redactar el protocol a seguir i organitzar la crida per buscar l’ajuda que es necessiti segons la situació.

– Persones que parlin bé algun idioma estranger i que vulguin ajudar puntualment quan se’ls necessiti com a traductors i consellers donat el cas.

– Persones que pensin que cal fer la nostra AFA encara més accessible i integradora i que vulguin aportar idees per aconseguir-ho.

Com?

Escrivint un correu a info@afacancarabassa.cat

Traducció automàtica: