C. Llobregós 17; 08032 Barcelona 934074015 info@afacancarabassa.cat

AFA Escola Torrent de Can Carabassa

COMISSIONS

La feina de l’AFA s’articula a través de comissions, algunes són permanents i d’altres són esporàdiques en funció de les necessitats del moment

Us animem a que participeu d’una manera o una altre amb l’AFA, ja que TOTES I TOTS SOM ESCOLA!!

Comissions actuals:

Espai migdia i acollida
Extraescolars
Casal d’estiu
Escola de pares i mares
Econòmica
Comunicació
Tots som especials
Mares i pares d’enllaç
Loteria
Festes
Laboral
Subvencions

Nous mails de contacte dels diferents serveis i comissions: