C. Llobregós 17; 08032 Barcelona 934074015 info@afacancarabassa.cat

Comissió d’igualtat de gènere i diversitat sexual

La missió d’aquesta comissió és treballar per impulsar la incorporació de la perspectiva d’igualtat i diversitat a l’Escola Torrent de Can Carabassa, atenent a totes les vessants de la comunitat educativa (professorat, alumnat i famílies), des de la vessant més curricular a la més festiva. 


Els nostres principals objectius són:

·   Que l’alumnat rebi una formació basada en la coeducació.
· Que  les famílies participin d’una educació basada en la igualtat d’oportunitat i la no discriminació per raó de sexe i/o orientació sexual.
·  Col·laborar amb la direcció i professorat per garantir la formació dels infants i joves del centre educatiu, en base a la coeducació.
·  Establir aliances amb l’entorn de l’escola per contribuir a generar una cultura feminista.

Les principals tasques d’aquesta comissió són:

•Oferir el nostre suport per a que els i les infants i joves de l’escola es formin en base als valors de la igualtat i la no discriminació.
•Facilitar recursos i informació en clau de gènere a les famílies.
•Formar a la comunitat educativa per afavorir la igualtat a l’escola i al nostre entorn.
•Organitzar accions commemoratives i reivindicatives a l’entorn de les principals dates (Dia de la Dona, Dia contra la lgtbifòbia a les escoles, Dia contra la violència de Gènere).
•Donar suport en l’organització d’activitats i recursos a la resta de comissions per incorporar la perspectiva de gènere.

Si voleu posar-vos en contacte amb la comissió, per fer-nos arribar qualsevol dubte o suggeriment o per col·laborar-hi, podeu adreçar-vos a aquest correu electrònic:

igualtatidiversitat@afacancarabassa.cat