C. Llobregós 17; 08032 Barcelona 934074015 info@afacancarabassa.cat

Inscripció Casal 2019


  (Recordeu que l’Ajuntament beca només 2 setmanes i la de setembre no està becada)
  Aquest any no hi ha beques Grèsol.


  Omple les setmanes i el torn que farà servir. (preu no soci/preu soci)


  Mati(9-13h) (53,60€/49,63€)Migdia(9-15h)(95€/87,97€)Tot el dia(9-17h)(108,36€/100,34€)
  Acollida Matí(7,30-9h)(9,60€/8,89€)


  Mati(9-13h) (67€/62,04€)Migdia(9-15h)(118,75€/109,96€)Tot el dia(9-17h)(135,45€/125,43€)
  Acollida Matí(7,30-9h)(12€/11,11€)


  Mati(9-13h) (67€/62,04€)Migdia(9-15h)(118,75€/109,96€)Tot el dia(9-17h)(135,45€/125,43€)
  Acollida Matí(7,30-9h)(12€/11,11€)


  Mati(9-13h) (67€/62,04€)Migdia(9-15h)(118,75€/109,96€)Tot el dia(9-17h)(135,45€/125,43€)
  Acollida Matí(7,30-9h)(12€/11,11€)


  Mati(9-13h) (67€/62,04€)Migdia(9-15h)(118,75€/109,96€)Tot el dia(9-17h)(135,45€/125,43€)
  Acollida Matí(7,30-9h)(12€/11,11€)


  Mati(9-13h) (40,20€/37,23€)Migdia(9-15h)(71,25€/65,98€)Tot el dia(9-17h)(81,27€/75,26€)
  Acollida Matí(7,30-9h)(7,20€/6,67€)


  Mati(9-13h) (67€/62,04€)Migdia(9-15h)(118,75€/109,96€)Tot el dia(9-17h)(135,45€/125,43€)
  Acollida Matí(7,30-9h)(12€/11,11€)


  Documentació necessària:


  (si el/la nen/nena no està vacunat presentar certificat mèdic on consti el seu estat de salut.)

  * Full drets d'imatge i medicaments