C. Llobregós 17; 08032 Barcelona 934074015 info@afacancarabassa.cat

Junta

A l’Assemblea general de l’AFA del dia 24 de Març del 2021 va acabar el mandat de la Junta i es va votar una de nova que està formada per una presidenta, una sots-presidenta, una secretaria i una tresorera.

Són, d’esquerra a dreta, la Maite mare d’una nena de P5, l’Alicia, mare d’un nen de P5, la Sílvia mare d’una nena de P5 i l’Almudena, mare d’una nena de P5 i un nen de P3.

  • Maite: Presidenta
  • Almudena: Vicepresidenta.
  • Sílvia: Tresorera
  • Alicia: Secretària.

Per posar-se en contacte amb elles: junta@afacancarabassa.cat