C. Llobregós 17; 08032 Barcelona 934074015 info@afacancarabassa.cat

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

1. Com contactar amb l’AFA?

Depèn, per coses generals: Contacteu. Per contactar amb una comissió en concret: COMISSIONS

2. On puc trobar la documentació de l’Associació? Estatuts, reglaments, normatives, informacions de les quotes…

A la pàgina: Documentació i recursos trobareu tota aquesta informació. L’Associcació és totalment transparent.

3. Per què no estan les actes a la pàgina de documentació?

Les actes no estan incloses perquè no són públiques. S’envien als socis per correu electrònic. Si ets soci i vols consultar alguna en concret, pots posar-te en contacte amb l’AFA.

4. Què vol dir que és una associació sense ànim de lucre?

Una associació sense ànim de lucre és una agrupació de persones que decideixen unir-se de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir una finalitat comuna d’interès general que en el nostre cas és:  Qui Som?

5. Per què és necessària l’AFA (Associació de Famílies)?

L’AFA entre d’altres moltes coses, fa possible l’existència d’uns serveis, a vegades indispensables, per a les famílies com el servei de menjador, espai migdia, extraescolars, casals o acollides.

6. Per què cal pagar la quota de soci de l’AFA si ja es paguen els serveis?

L’AFA no és una empresa, és una associació sense ànim de lucre formada per totes les famílies sòcies. Per això, el preu dels serveis és estrictament el que costen, sense cap increment addicional. Però per poder sostindre l’estructura es necessiten una sèrie de coses que també cal pagar com la secretaria, la gestoria, festes, despeses imprevistes, etc. Aquesta és la quota anual de soci (com a tota associació).

7. Qui s’encarrega de tota la organització de l’Associació i dels serveis (personal laboral contractat, gestions… etc)

La direcció i la gestió de tots aquests serveis recau sobre la Junta i les Comissions que estan formades per mares i pares de famílies de l’escola que treballen de forma totalment altruista, sense cobrar res utilitzant el seu temps lliure.

8. Podria encarregar-se una empresa externa de la gestió?

Si. De fet, en cursos anteriors es va portar a debat a les assemblees. Es pot externalitzar tot el servei i que ho porti una empresa privada. Es van demanar diferents pressupostos i sortia més car, ja que evidentment, l’empresa vol obtindre un benefici del servei que dona, no com les associacions. Com tot, pot tenir avantatges i inconvenients, però també es perdria bona part del control i poder de decisió de les famílies en la gestió dels serveis. En gestionar-los nosaltres directament, tots podem opinar i debatre qualsevol aspecte a les assemblees.

9. Es pot fer ús dels serveis sense pagar la quota de soci?

Si, però llavors aquesta família no és membre de l’Associació de Famílies. No podrà participar en les activitats per a socis, ni a les assemblees i per tant, no tindrà poder de decisió sobre els aspectes relatius als serveis. A més, pagarà més per aquests serveis ja que en cas contrari, s’estaria aprofitant de les famílies sòcies.

Cal tenir en compte que si les famílies no paguen la quota de soci, la estructura de l’AFA no seria possible i tots sortiríem perdent. 

Per últim, s’ha de valorar que moltes persones estan treballant de manera voluntària i gratuïta a la Junta i a les Comissions per tal que totes les coses puguin funcionar, per exemple, aquests serveis dels que en fa ús les famílies.

10. I si tinc dificultats econòmiques?

Som una associació de famílies i el primer que volem és el benestar dels infants de l’escola. Si alguna família està passant per problemes econòmics, cal que es posi en contacte amb l’AFA sense cap recança. Ens pot passar a tots i es pot parlar de com trobar una solució si és possible.