C. Llobregós 17; 08032 Barcelona 934074015 info@afacancarabassa.cat

AFA Escola Torrent de Can Carabassa

Qui Som?

L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes), és l’associació voluntària de les famílies de l’escola per tal de fomentar la participació en la vida escolar, gestionar serveis i activitats extraescolars, així com d’organitzar activitats culturals i formatives.

L’AFA organitza els serveis dins l’escola fora de l’horari lectiu. Aquests serveis generalment els gestionem nosaltres mateixos, excepte algun servei que l’encarreguem a empreses externes especialitzades.
La Junta de l’AFA està formada per un/a president/a, un sots-president/a, un/a secretari/a, un/a tresorer/a i tres vocals escollits per l’Assemblea General.

Per tal de garantir la vinculació amb la comunitat educativa, l’AFA té un representant propi en el Consell Escolar.

La feina s’articula a través de comissions, algunes són permanents i d’altres són esporàdiques en funció de les necessitats dels moment.

Per què es bo participar a l’AFA?

 • Perquè podràs prendre part en les activitats del centre i de la comunitat educativa.
 • Perquè és positiu que tots vetllin per la qualitat de l’educació dels fills i filles.
 • Perquè podràs conèixer i compartir amb altres pares i mares les teves inquietuds, interessos i propostes, i també ajudar-vos mútuament.
 • Perquè podràs conèixer i entendre com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa.
 • Per què si participem tots i totes podrem mantenir l’estructura i la gestió tal com fins ara sense necessitat de privatitzar els serveis que oferim a les famílies.

De quines maneres hi pots participar?

 • Fer-te’n soci/a
 • Ser responsable d’alguna de les activitats de l’AFA representades en Comissions.
 • Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares/pares voluntaris.
 • De forma regular, assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal d’informar les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o debatre temes d’interès en l’educació dels infants.

Ser soci de l’AFA permet…

 • Estar informat de tot el que envolta l’escola.
 • Poder assistir a les festes i tallers organitzades al llarg del curs escolar.
 • Poder assistir a les sortides que es porten a terme al llarg del curs escolar.
 • Poder fer totes les activitats extraescolars.
 • Col·laborar en alguna de les comissions puntualment o de forma regular.
 • I tenir dret a vot en aquelles decisions en què l’AFA pot incidir: activitats extraescolars, menjador, casals, festes, tallers i sortides, aportacions materials a l’escola, decisions de l’escola on es demani el parer dels pares…
 • Estar assabentat de les novetats que es produeixen a l’escola i de les decisions que pren el Consell Escolar.
 • Comptar amb representants que fan la funció d’intermediació entre les famílies i la junta directiva del centre.
 • Participar de forma gratuïta a les xerrades d’Escola de Famílies que organitza l’associació.
 • Gaudir de descomptes a la majoria dels serveis.