Qui Som?

L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes), és l’associació voluntària de les famílies de l’escola per tal de fomentar la participació en la vida escolar, gestionar serveis i activitats extraescolars, així com d’organitzar activitats culturals i formatives.

totes som escolaL’AFA organitza els serveis dins l’escola fora de l’horari lectiu. Aquests serveis generalment els gestionem nosaltres mateixos, excepte algun servei que l’encarreguem a empreses externes especialitzades.
La Junta de l’AFA està formada per un/a president/a, un sots-president/a, un/a secretari/a, un/a tresorer/a i tres vocals escollits per l’Assemblea General
Per tal de garantir la vinculació amb la comunitat educativa, l’AFA té un representant propi en el Consell Escolar.
La feina s’articula a través de comissions, algunes són permanents i d’altres són esporàdiques en funció de les necessitats dels moment.